top of page
stock-photo-male-and-female-industrial-engineers-in-hard-hats-discuss-new-project-while-us

Yrityksen toimintaan täydellisesti mukautettu tietojärjestelmä

Aava on markkinoiden modernein ja joustavin tietojärjestelmä, jolla automatisoinnin ja digitalisaation hyödyt saadaan heti käyttöön.

Digitalisaatio ja toimintojen automatisointi tuo yrityksille merkittävää kilpailuetua toiminnan tehokkuuden, laadun ja toimitusvarmuuden parantumisen myötä. Aava on täysin uudenlainen toiminnan- tuotannon- ja hallinnonohjausjärjestelmä, joka toteuttaa yrityksen tavan toimia juuri sellaisena kuin tarvitaan. Aava auttaa parantamaan yrityksen tehokkuutta ja toimintavarmuutta tuomalla järjestelmällisen toimintatavan tekemisen ytimeen. Aava on edelläkävijä. Mistä asiakas haaveilee, mitä järjestelmä utopiassa tekisi?

Pelastamme sinut hallinnolta ja byrokratialta, Aava vapauttaa sinut tekemään sitä mistä nautit. Lupaamme sinulle parhaan ja notkeimman järjestelmän kiinteään hintaan.

Aavan hyödyt

• Täydellinen kontrolli siihen mitä tehdään, kuka tekee ja milloin tehdään

• Tiedon, materiaalien ja puolivalmisteiden etsimiseen kuluva aika katoaa lähes kokonaan

• Ennustettavuus paranee ja läpimenoajat lyhenevät

• Tehokkuus kasvaa, kun tekijät voivat keskittyä oleelliseen järjestelmän hoitaessa byrokratian

• Virheet vähenevät, kun järjestelmä ohjaa tekemistä ja pakottaa toimimaan oikein 

• Riskienhallinta tehostuu, kun tieto ei ole enää yksittäisten ihmisten päässä tai satunnaisissa excel-tiedostoissa

• Reaaliaikainen tieto saatavilla kaikesta, millä tahansa päätelaitteella, mistä tahansa ja koska vain

• Mukautettu ratkaisu ei jätä tilaa kompromisseille. Järjestelmä toimii juuri siten, kuten sen halutaan toimivan

• Hävikit saadaan kiinni, pienemmät kustannukset, parempi laatu ja viivan alle jää enemmän rahaa

• Ymmärrys liiketoiminnasta paranee, kun tiedetään oikeasti mistä raha tulee ja mihin se menee

• Järjestelmä sallii nopeat laajennukset liiketoiminnan kasvaessa tai muuttuessa

• Tehokkuus syntyy järjestelmällisyydestä!

Asiakasyrityksen vuosikymmenien aikana hioutuneisiin toimintoihin ja tarpeisiin mukautettu tietojärjestelmä.

Kaikki yrityksen tarvitsemat operatiiviset toiminnot yhdessä järjestelmässä,poislukien kirjanpito ja palkanlaskenta, ja näihinkin järjestelmä luo valmiit aineistot.

Järjestelmä sopeutuu yrityksen toimintaan eikä toisinpäin. 

Prosesseja voidaan kehittää jatkuvasti järjestelmää käytettäessä ja koko elinkaaren ajan.

Asiakasyrityksen toiminta tehostuu väkisinkin, kun tekemiseen tulee systemaattisen järjestelmän myötä kaikenkattava johdonmukaisuus. Järjestelmä pakottaa tekemään asiat oikein ja oikeassa järjestyksessä, minkä seurauksena sählääminen vähenee ja lopulta poistuu kokonaan. 

Liiketoiminnan kehitys yhdessä järjestelmän käyttöönoton kanssa.

Kaikki mitä yritys tarvitsee yhdessä ja samassa järjestelmässä

Yritykset ovat tottuneet moniin erilaisiin ja erillisiin järjestelmiin. On ERP toiminnanohjaukseen, MES tuotannonohjaukseen, kapasiteettia ja kuormitusta saatetaan pyörittää excelissä,  tuntikirjauksia seurataan omassa järjestelmässään, suunnitteluohjelmiston kuvia säilytetään levynkulmalla, laskutus tehdään laskutusohjelmalla, ostolaskut pyörivät ostolaskunkäsittelyohjelmistossa, lisäksi tarvitaan maksuliikenneohjelmisto saapuvien ja lähtevien maksujen käsittelyyn ja tietenkin osto- ja myyntireskontrat ovat hyvässä lykyssä vielä eri systeemeissä, perintää tehdään käsin jos ehditään ja muistetaan. Ei enää.

Aava sisältää kaiken, mitä yritys toimintansa pyörittämiseen ja ohjaamiseen tarvitsee yhdessä ja samassa järjestelmässä. TÄHÄN MITÄ HYÖTYÄ  integraatiot, käyttäjäkohtaiset lisenssimaksut, (jos joku on pois), rajapintamuutokset

Vain kirjanpito ja palkanlaskenta eivät sisälly Aava-järjestelmään, mutta näihinkin Aava tuottaa valmiiksi tiliöidyn materiaalin ja tiedot siirtyvät napin painalluksella.

Aavan ominaisuudet

• Asiakas-, toimittaja-, alihankkija-, tuote- ja henkilörekisterit

• Tarjouspyynnöt, hinnoittelu ja tarjouslaskenta

• Tilaus-/toimitusketjun hallinta

• Osto- ja myyntitilausten hallinta

• Sähköiset osto- ja myyntilaskut sekä maksuliikenne 

 Osto- ja myyntireskontra

• Automaattiset tiliöinnit ja kirjanpitoaineiston tuottaminen

• Tuotannonohjaus ja -suunnittelu

• Alihankintatilaukset ja niiden ohjaaminen osana tuotantoa

• Varastonhallinta

• Toimitusten hallinta ja automaattiset kuljetustilaukset

• Työajanseuranta ja valmiin palkka-aineiston tuottaminen

• Laadunhallinta, poikkeamat ja kehitysehdotukset

• Raportointi, jälkilaskenta ja kannattavuusseuranta

• Integraatiot kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin (esim. suunnitteluohjelmistot, kirjanpito, pankki)

Aavasta ei puutu mitään, siinä ei ole mitään liikaa ja se toteuttaa täsmälleen yrityksen tavan toimia

Aava-ikonit-kenelle.png

Kilpailuetu 1

Aava-ikonit-tuote.png

Etu 2

Aava-ikonit-edut.png

Etu 3

Malli footteri

CONTACT US

Contact

Please fill in your contact details and tell us what you are interested in and contact us!

Thank you!

Jari Heiskanen

CEO
+ 358 40 778 2876

name.surname@aavasoftware.com

Timo Eskelinen

Projects
+ 358 50 482 1836

name.surname@aavasoftware.com

Yhteystiedot

Aava Ohjelmistot Oy

 

email:

name.surname@aavasoftware.com

Westendintie 1
FI-02160 Espoo

 

Sumeliuksenkatu 18 B
FI-33100 Tampere

  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page